JUDr. Ludmila Pávková
Advokátka

Jako samostatný advokát provozuje JUDr. Ludmila Pávková v rámci své advokátní kanceláře v Praze generální praxi a poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva České republiky se specializací na obchodní právo a právo obchodních společností

pavkova@akpavkova.cz


JUDr. Jakub Kanický
Advokátní koncipient

JUDr. Jakub Kanický pracuje v advokátní kanceláři JUDr. Ludmily Pávkové od roku 2015, od srpna 2020 na pozici advokátního koncipienta. V roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s vyznamenáním, se specializačním modulem "Právo a ekologie". Během studia absolvoval stáž na Krajském soudě v Praze a rovněž se věnoval vědecko-výzkumné činnosti v oblasti evropského práva v rámci projektu Grantové agentury České republiky. V praxi advokátního koncipienta se zaměřuje především na občanské, obchodní a správní právo. Vedle advokacie působí také jako asistent na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, pasivně rozumí španělštině a hindštině.