JUDr. Ludmila Pávková
Advokátka

Jako samostatný advokát provozuje JUDr. Ludmila Pávková v rámci své advokátní kanceláře v Praze generální praxi a poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva České republiky se specializací na obchodní právo a právo obchodních společností

pavkova@akpavkova.cz


JUDr. Jarmila Květoňová
Advokátka

JUDr. Jarmila Květoňová působí v advokátní kanceláři JUDr. Ludmily Pávkové od března 2010. Nejprve na pozici právní asistentky, následně od listopadu 2010 na pozici advokátní koncipientky a od dubna 2015 jako spolupracující advokátka. V roce 2010 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia strávila jeden akademický rok na Právnické fakultě Univerzity v Passau v Německu. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získala v roce 2013 titul doktor práv. V praxi se zaměřuje především na občanské právo, rodinné právo a spornou agendu. Hovoří plynně anglicky a německy.

jarmila.kvetonova@gmail.com


JUDr. Jakub Kanický
Advokátní koncipient

JUDr. Jakub Kanický pracuje v advokátní kanceláři JUDr. Ludmily Pávkové od roku 2015, od srpna 2020 na pozici advokátního koncipienta. V roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s vyznamenáním, se specializačním modulem "Právo a ekologie". Během studia absolvoval stáž na Krajském soudě v Praze a rovněž se věnoval vědecko-výzkumné činnosti v oblasti evropského práva v rámci projektu Grantové agentury České republiky. V praxi advokátního koncipienta se zaměřuje především na občanské, obchodní a správní právo. Vedle advokacie působí také jako asistent na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, pasivně rozumí španělštině a hindštině.