Odměna advokáta

je určována především dohodou klienta z advokátem (tzv. smluvní odměna), a to s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované právní služby a též s ohledem na možnosti klienta. Smluvní odměna může být sjednána jako odměna časová, úkonová, paušální anebo podílová. Je možné sjednat i kombinací jednotlivých typů smluvních odměn.

Odměna časová

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, popř. i kratších časový jednotek (půlhodiny, čtvrthodiny apod.), které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví;

Odměna úkonová

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena);

Odměna paušální

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (vhodná pro klienty, kteří mají pravidelně potřebují právní služby v určitém stabilním rozsahu, např. vymáhání pohledávek);

Odměna podílová

Odměna je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného, obvykle, max 25% z nároku přiznaného ve věci).

Není-li odměna mezi klientem a advokátem smluvena, řídí se výše odměny (tzv. mimosmluvní odměna) vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.