JUDr. Ludmila Pávková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 2006 úspěšně ukončila studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy, na které v roce 2008 získala po obhajobě rigorózní práce a složení rigorózní zkoušky titul JUDr.

V advokacii působí od roku 2006, kdy nastoupila na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři SEDLÁČKOVÁ VÍTEK u JUDr. Jindřicha Vítka, advokáta. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát.

Jako samostatný advokát provozuje JUDr. Ludmila Pávková v rámci své advokátní kanceláře v Praze generální praxi a poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva České republiky se specializací na obchodní právo a právo obchodních společností, cenné papíry, občanské a pracovní právo.

Nabízené právní služby jsou poskytovány jak fyzickým, tak i právnickým osobám, přičemž je vůči každému klientovi přistupováno individuálně se snahou o dosažení optimálního řešení právních záležitostí a problémů, se kterými klienti přicházejí. Při poskytování právních služeb spolupracuje advokátní kancelář s externími odborníky (znalci, daňovými poradci, auditory, notáři a exekutory) pro zajištění kompletních právních služeb nabízených klientům.

Právní služby je možné poskytnout i v anglickém jazyce.

Při poskytování právních služeb je vždy postupováno v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a v souladu se stavovskými předpisy České advokátní komory.