Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech práva:

Obchodní právo a právo obchodních společností

Občanské právo a rodinné právo

Pracovní právo

Správní právo

Trestní právo